Đến tháng 12
Tỉnh Hưng Yên đã trao đổi

3.986.010
văn bản qua mạng
giữa 216 đơn vị

(Tính từ ngày 01/01/2019)
(Tự động cập nhật lúc 08/12/2023 13:09)