Đến tháng 03
Tỉnh Hưng Yên đã trao đổi

3.135.109
văn bản qua mạng
giữa 215 đơn vị

(Tính từ ngày 01/01/2019)
(Tự động cập nhật lúc 22/03/2023 10:48)