Đến tháng 12
Tỉnh Hưng Yên đã trao đổi

1.915.193
văn bản qua mạng
giữa 214 đơn vị

(Tính từ ngày 01/01/2019)
(Tự động cập nhật lúc 04/12/2021 10:48)